Cart 0

News

Croeso/Welcome

Croeso/Welcome

Mae Antur ‘Stiniog yn menter cymdeithasol, Sefydlwyd y cwmni ym mis Mehefin 2007 ar ôl derbyn addewidion o gefnogaeth gan fwy na 2,000 o drigolion lleol, â phob un ohonynt yn rhannu’r un weledigaeth: “Datblygu potensial y Sector Awyr Agored yn ardal Ffestiniog mewn ffordd gynaliadwy ac arloesol er budd y trigolion a’r economi leol” Nod Antur ‘Stiniog yw gwireddu’r weledigaeth hon drwy gyfrwng nifer o brosiectau cyffrous sy’n amrywio o fwynhau a hyfforddi yn y sector i ddatblygu cyfres o lwybrau beicio yn yr ardal. __________________________________________________________________________ Antur 'Stiniog is not for profit a social enterprise. It was established in...

Read more →